Portal użytkowy firm MAK UB i MAK UK.

A. Kalkulatory:

1. KredytLease.

Baza danych kontrahentów i polis:

B. CRM

C. Inne dokumenty